Msze św. i Nabożeństwa

Niedziela i święta:

Msza św.: godz. 800

Msza św.: godz. 1100

Dni powszednie:

cały rok. 1730

 

Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
 
"Niepokalane Serce Maryi
módl się za nami"

Kontakt z Parafią

Parafia rzymsko-katolicka

pw. Niepokalanego Serca NMP

Hadle Szklarskie 344

37-232 JAWORNIK POLSKI

tel. 016 651 41 63

NIP 794-16-20-141

Regon 040039413

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy

Jawornik Polski

92910610182004100502780001

Liturgia dnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Święto Bożego Miłosierdzia

19.04.2020 A.D.

  • Dzisiaj 19-sty dzień miesiąca – parafialna Nowenna do Św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
  • Przeżywamy dzisiaj Święto Bożego Miłosierdzia. Wierni codziennie mogą zyskiwać odpust zupełny za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy na terenie Polski. Chorzy mogą zyskać odpust zupełny w swoich domach.
  • Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia
  • Msza Św. w dni powszednie o godz. 1730, spowiedź i Koronka do Bożego Miłosierdzia przed Mszą Św.
  • W czwartek Uroczystość Św. Wojciecha biskupa i męczennika – patrona Polski. Modlimy się w intencji naszej Ojczyzny.
  • W sobotę Święto św. Marka – apostoła i ewangelisty.

Na nadchodzący tydzień parafianom i gościom, solenizantom oraz jubilatom

życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Niepokalanego Serca Matki Bożej.

 

INTENCJE MSZALNE

PONIEDZIAŁEK 20.04.2020 r.

godz. 1730 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Księdza Proboszcza of. parafianie /pro populo/

WTOREK 21.04.2020 r.

godz. 1730 + ks. prałat Andrzej Raszpla, + Stanisław Raszpla

ŚRODA 22.04.2020 r.

godz. 1730 + Andrzej Kądziołka 3 rocz. śmierci

CZWARTEK 23.04.2020 r.

godz. 1730 + Anna rocz. śmierci, + Jan, + Julia, + Szymon

PIĄTEK 24.04.2020 r.

godz. 1730 + Mieczysław Przyboś of. rodzina Pawełek z Rozborza Okrągłego

SOBOTA 25.04.2020 r.

godz. 1730 + Stanisław Chruszczyk intencja od uczestników pogrzebu

NIEDZIELA 19.04.2019 r.

godz. 800 + Janusz Jamróz

godz. 1100 + Józef Choma , ++ Rodzice po obu stronach

Święto Miłosierdzia Kościół obchodzi w I niedzielę po Wielkanocy, w roku 2020 w niedzielę 19 kwietnia. Ustanowił je dla całego Kościoła papież Jan Paweł II w dniu kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej 30 kwietnia 2000 r. Obecnie jest nazywane też Niedzielą Miłosierdzia.

Wcześniej, jako pierwszy wpisał je do kalendarza liturgicznego kardynał Franciszek Macharski dla archidiecezji krakowskiej w roku 1985, a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski św. Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce…

Święto Miłosierdzia Bożego ma najwyższą rangę wśród wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały objawione Siostrze Faustynie.

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na Święto Miłosierdzia ma swój głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia, a tajemnicą miłosierdzia Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z Koronki do Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek.

Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy miłosierdzia, ale czasem łaski dla wszystkich ludzi.

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Jezus z tym świętem związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300).

Niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie przyjąć Komunię Świętą.

Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość

w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,

i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,

Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

Pochyl się nad nami grzesznymi,

ulecz naszą słabość,

przezwycięż wszelkie zło,

pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi

doświadczyć Twojego miłosierdzia,

aby w Tobie, trójjedyny Boże,

zawsze odnajdywali źródło nadziei.

Ojcze przedwieczny,

dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,

miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

Amen.

Prośby i podziękowania

Zapraszamy