Msze św. i Nabożeństwa

Niedziela i święta:

Msza św.: godz. 800

Msza św.: godz. 1100

Dni powszednie:

cały rok. 1730

 

Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
 
"Niepokalane Serce Maryi
módl się za nami"

Kontakt z Parafią

Parafia rzymsko-katolicka

pw. Niepokalanego Serca NMP

Hadle Szklarskie 344

37-232 JAWORNIK POLSKI

tel. 016 651 41 63

NIP 794-16-20-141

Regon 040039413

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy

Jawornik Polski

92910610182004100502780001

Liturgia dnia

PARAFIALNA ADORACJA

NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU

24.04.2019 R.

„Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii” (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 58).

godz. 800 – Msza Święta

900 – od p. Stanisławy Chmiel do p. B. Potocznego

1000 – od p. Ryszarda Kowala do p. Józefa Welca

1100 – Spaleniec, Jamrozy, Rybne, Pastwiska, Dział,

1200 – od p. Kazimiery Cynk do p. Juliana Koby

1300 – od p. Jacka Jakubca do p. Lucyny Jeziorskiej

1400 – od p. Stanisławy Kądziołka do p. A. Wójcika

1500– od p. Mariana Koby do p. Mariana Gwizdały

1600 – od p. Anny Wałęsy do p. Zbigniewa Koby

godz. 1730 – Msza Święta

 

PROWADZENIE

MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

 pół godziny przed Sumą w intencji

 „Zmarłych Księży Proboszczów, Księży Rodaków, Fundatorów naszej świątyni i zmarłych Parafian”

 Różaniec prowadzi osoba, która należy do wyznaczonej
w danym dniu grupy parafialnej

 

04.04

Straż Honorowa NSPJ

11.04

Róża p. Anny Kowal

18.04

Róża p. Anny Szpindor

25.04

Róża Chrystusa Króla

02.05

Róża p. Haliny Pelc

03.05

Rycerze Kolumba

09.05

Róża p. Krystyny Kierepka

16.05

Róża p. Bogumiły Stochla

23.05

Róża Św. Jana Pawła II

30.05

Kandydaci do bierzmowania

06.06

Róża p. Anny Szpindor

13.06

Róża Chrystusa Króla

20.06

Róża p. Anny Kowal

 

Uwagi dotyczące udziału w nabożeństwach

 

 Każdy dokonuje osobistego, odpowiedzialnego wyboru oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za osobisty udział w obrzędach liturgicznych kierując się sumieniem, zdrowym rozsądkiem i stosując się do wymogów zarządzeń państwowych.

 

Klucze do bramy i kaplicy cmentarnej

znajdują się
u Pana Piotra Tuckiego
Sołtysa Wsi Hadle Szklarskie.

 

Normy i wskazania liturgiczne
dotyczące muzyki, dekoracji i fotografowania

http://przemyska.pl/2016/11/25/normy-i-wskazania-liturgiczne-dotyczace-muzyki-dekoracji-i-fotografowania/

Liturgia sprawowana w Kościele jest podarowana przez Chrystusa i polecona Kościołowi. Zachowanie ustalonych przepisów stanowi o autentyczności liturgii i o jej egzystencji, w związku z czym zachodzi konieczność ujednolicenia wymogów związanych z celebracjami liturgicznymi.
Głównym celem przypomnienia poniższych norm i wskazań (wybranych i opracowanych na podstawie obowiązujących dokumentów) jest zagwarantowanie sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, pełne, aktywne i owocne uczestnictwo w liturgii.
ks. Łukasz Jastrzębski
Ceremoniarz Archidiecezji Przemyskiej

Prośby i podziękowania

Zapraszamy