Msze św. i Nabożeństwa

Niedziela i święta:

Msza św.: godz. 800

Msza św.: godz. 1100

Dni powszednie:

latem godz. 1800

zimą godz. 1600

Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
 
"Niepokalane Serce Maryi
módl się za nami"

Kontakt z Parafią

Parafia rzymsko-katolicka

pw. Niepokalanego Serca NMP

Hadle Szklarskie 344

37-232 JAWORNIK POLSKI

tel. 016 651 41 63

NIP 794-16-20-141

Regon 040039413

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy

Jawornik Polski

92910610182004100502780001

Liturgia dnia


PROWADZENIE

MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

pół godziny przed Sumą w intencji

„Zmarłych Księży Proboszczów, Księży Rodaków oraz zmarłych Parafian”

 

 

 

04.06

Straż Honorowa NSPJ

11.06

Róża p. Bogumiły Stochla

18.06

Róża p. Anny Kowal

25.06

Róża p. Anny Szpindor

02.07

Straż Honorowa NSPJ

09.07

Róża p. Haliny Pelc

16.07

Róża p. Antoniego Cynk

23.07

Róża p. Krystyny Kierepka

30.07

Róża p. Bogumiły Stochla

06.08

Straż Honorowa NSPJ

13.08

Róża p. Anny Kowal

15.08

Róża p. Anny Szpindor

20.08

Róża p. Haliny Pelc

22.08

Róża p. Antoniego Cynk


Klucze do bramy i kaplicy cmentarnej znajdują się u Pana Sołtysa Hadel Szklarskich.

Normy i wskazania liturgiczne
dotyczące muzyki, dekoracji i fotografowania

http://przemyska.pl/2016/11/25/normy-i-wskazania-liturgiczne-dotyczace-muzyki-dekoracji-i-fotografowania/

Liturgia sprawowana w Kościele jest podarowana przez Chrystusa i polecona Kościołowi. Zachowanie ustalonych przepisów stanowi o autentyczności liturgii i o jej egzystencji, w związku z czym zachodzi konieczność ujednolicenia wymogów związanych z celebracjami liturgicznymi.
Głównym celem przypomnienia poniższych norm i wskazań (wybranych i opracowanych na podstawie obowiązujących dokumentów) jest zagwarantowanie sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, pełne, aktywne i owocne uczestnictwo w liturgii.
ks. Łukasz Jastrzębski
Ceremoniarz Archidiecezji Przemyskiej

 

Prośby i podziękowania

Kalendarz na 2017r.

Zapraszamy