Msze św. i Nabożeństwa

Niedziela i święta:

Msza św.: godz. 800

Msza św.: godz. 1100

Dni powszednie:

latem godz. 1800

zimą godz. 1600

Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
 
"Niepokalane Serce Maryi
módl się za nami"

Kontakt z Parafią

Parafia rzymsko-katolicka

pw. Niepokalanego Serca NMP

Hadle Szklarskie 344

37-232 JAWORNIK POLSKI

tel. 016 651 41 63

NIP 794-16-20-141

Regon 040039413

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy

Jawornik Polski

92910610182004100502780001

Liturgia dnia

 PROWADZENIE

 

MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

 

pół godziny przed Sumą w intencji

 

„Zmarłych Księży Proboszczów, Księży Rodaków
oraz zmarłych Parafian”

 

Różaniec prowadzi osoba, która należy do wyznaczonej
w danym dniu Róży.

 

03.05

Róża Św. Jana Pawła II

05.05

Straż Honorowa NSPJ

12.05

Róża p. Anny Kowal

19.05

Róża p. Anny Szpindor

26.05

Róża Chrystusa Króla

02.06

Straż Honorowa NSPJ

09.06

Róża p. Haliny Pelc

16.06

Róża p. Bogumiły Stochla

23.06

Róża p. Krystyny Kierepka

30.06

Róża Św. Jana Pawła II

07.07

Straż Honorowa NSPJ

14.07

Róża p. Anny Kowal

21.07

Róża p. Anny Szpindor

28.07

Róża Chrystusa Króla

04.08

Straż Honorowa NSPJ

 

 

ODPUSTY NA ROK JUBILEUSZOWY

 

W Dekrecie nr 1357/18/I, wydanym w Rzymie dnia 14 grudnia Roku Pańskiego 2018, Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w specjalny sposób przez Ojca Świętego z Bożej Opatrzności papieża Franciszka, mając na uwadze prośby skierowane przez Jego Ekscelencję Marka Jędraszewskiego, Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego, w roku jubileuszowym Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, z niebieskiego skarbca Kościoła szczodrze udziela zupełnego odpustu pod zwykłymi warunkami.

Członkowie Straży Honorowej NSPJ oraz wierni uczestniczący w obchodach jubileuszowych, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością, mogą uzyskać odpust zupełny od 1 stycznia 2019 r. do 27 grudnia 2019 r.:

1. Za uczestnictwo we Mszy św. w dni:

 • 1 stycznia 2019 r. (150. rocznica kanonicznego założenia bractwa),
 • 19 stycznia 2019 r. (100. rocznica podniesienia bractwa do godności arcybractwa),
 • 15 czerwca 2019 r. (centralne uroczystości jubileuszowe na Jasnej Górze),
 • 3 sierpnia 2019 r. (rocznica śmierci założycielki Straży Honorowej NSPJ s. Marii od Najświętszego Serca Bernaud – dzień modlitw o jej beatyfikację),
 • 27 grudnia 2019 r. (zakończenie jubileuszu z dziękczynnym Te Deum laudamus),
 • w pierwszy piątek miesiąca (Msza św. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa).

2. Za pobożne praktyki:

 • uczestnictwo w nabożeństwie Godziny Świętej w czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca (wspólnotowo lub indywidualnie),
 • odprawienie nowenny przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • nawiedzenie miejsca związanego z kultem Serca Pana Jezusa w Polsce lub za granicą i odmówienie tam Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, są także w stanie uzyskać odpust zupełny, jeśli – wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, trzech przyjętych zwyczajowo warunków – włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarowując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez nich dokuczliwości życia.

Odpusty zupełne można uzyskać pod zwykłymi warunkami, do których należą:

 • brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (w innym wypadku zyskuje się odpust cząstkowy),
 • stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna,
 • przyjęcie Komunii św.,
 • odmówienie modlitwy (np. Ojcze nasz i Zdrowaś Mario) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się każdego dnia papież),
 • wykonanie czynności związanej z odpustem (np. Msza św., pobożna praktyka).

Wierny może uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy za siebie lub ofiarować go za zmarłego, ale nie za osobę żyjącą, ponieważ każdy człowiek sam jest w stanie dokonać przemiany swojego życia i wypełnić wymagane do otrzymania odpustu warunki.

Ewentualna spowiedź, Komunia Święta i modlitwa w intencjach Ojca Świętego mogą być wypełnione w ciągu kilku dni przed lub po wykonaniu czynności, z którą związany jest odpust. Po jednej spowiedzi można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii świętej i jednej modlitwie w intencjach papieża – tylko jeden odpust zupełny.

Odpust zupełny można uzyskać tylko raz w ciągu dnia (wyjątkiem są osoby pozostające w obliczu śmierci), natomiast odpusty cząstkowe można uzyskiwać wielokrotnie w ciągu jednego dnia.


PROWADZENIE

MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

pół godziny przed Sumą w intencji

„Zmarłych Księży Proboszczów, Księży Rodaków
oraz zmarłych Parafian”

Różaniec prowadzi osoba, która należy do wyznaczonej
w danym dniu Róży.

06.01

Straż Honorowa NSPJ

13.01

Róża Św. Jana Pawła II

20.01

Róża p. Anny Kowal

27.01

Róża p. Anny Szpindor

03.02

Straż Honorowa NSPJ

10.02

Róża p. Haliny Pelc

17.02

                           Róża Chrystusa Króla

24.02

Róża p. Krystyny Kierepka

03.03

Straż Honorowa NSPJ

10.03

Róża p. Bogumiły Stochla

17.03

Roża Św. Jana Pawła II

24.03

Róża p. Anny Kowal

31.03

Róża p. Anny Szpindor

 

Klucze do bramy i kaplicy cmentarnej znajdują się u Pana Sołtysa Wsi Hadle Szklarskie.

Normy i wskazania liturgiczne
dotyczące muzyki, dekoracji i fotografowania

http://przemyska.pl/2016/11/25/normy-i-wskazania-liturgiczne-dotyczace-muzyki-dekoracji-i-fotografowania/

Liturgia sprawowana w Kościele jest podarowana przez Chrystusa i polecona Kościołowi. Zachowanie ustalonych przepisów stanowi o autentyczności liturgii i o jej egzystencji, w związku z czym zachodzi konieczność ujednolicenia wymogów związanych z celebracjami liturgicznymi.
Głównym celem przypomnienia poniższych norm i wskazań (wybranych i opracowanych na podstawie obowiązujących dokumentów) jest zagwarantowanie sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, pełne, aktywne i owocne uczestnictwo w liturgii.
ks. Łukasz Jastrzębski
Ceremoniarz Archidiecezji Przemyskiej

Prośby i podziękowania

Zapraszamy