Msze św. i Nabożeństwa

Niedziela i święta:

Msza św.: godz. 800

Msza św.: godz. 1100

Dni powszednie:

latem godz. 1800

zimą godz. 1600

Ewentualne zmiany dotyczące nabożeństw podawane są w ogłoszeniach parafialnych.
 
"Niepokalane Serce Maryi
módl się za nami"

Kontakt z Parafią

Parafia rzymsko-katolicka

pw. Niepokalanego Serca NMP

Hadle Szklarskie 344

37-232 JAWORNIK POLSKI

tel. 016 651 41 63

NIP 794-16-20-141

Regon 040039413

Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy

Jawornik Polski

92910610182004100502780001

Liturgia dnia

Spowiedź wielkopostna w naszej parafii w piątek 23.03. br.
od godz. 10.00 chorzy w domach
/z pierwszego piątku oraz zgłoszeni dzisiaj w zakrystii/

w kościele od godz. 15.00 do godz. 16.30.


TRIDUUM SACRUM


WIELKA ŚRODA

1800 – Msza Święta – Parafialna Droga Krzyżowa

WIELKI CZWARTEK

1800 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Adoracja w Ciemnicy:

1900 - 2000 – Straż Honorowa NSPJ

2000 – 2100– Róże Różańcowe

WIELKI PIĄTEK

700 – od p. Stanisławy Chmiel do p. Janiny Winiarz

800 – od  p. Zofii Koba do p. Bogusława Potocznego

900 – od  p. Ryszarda Kowal do p. Tomasza Pelc

1000 – od  p. Franciszka Warchoł do p. Józefa Welc

1100 – od  p. Kazimiery Cynk do p. Krzysztofa Jamrozik

1200 – od p. Elżbiety Zięba do p. Juliana Koba

1300 – Rybne, Pastwiska,

1400 – Dział, Spaleniec, Jamrozy,

1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego
/dzieci i młodzież – szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły średnie/

1600 – od p. Jacka Jakubiec do p. Tadeusza Trybuckiego

1700 – od p. Mariana Rzepa do p. Józefa Lech

1800 – Liturgia Męki Pańskiej

WIELKA SOBOTA

700 – od p. Stanisławy Kądziołka do p. Stanisławy Sas

800 – od p. Heleny Cieśla do p. Andrzeja Wójcik

900 – od p. Zofii Koba do p. Anny Szpindor

1000 – osoby które święcą pokarmy

1100 – osoby które święcą pokarmy

1200 – od p. Franciszka Stochla do p. Wiesława Bury

1300 –od. p. Jolanty Wójcik do p. Małgorzaty Gwizdały

1400 – Ministranci

1500 Nowenna do Miłosierdzia Bożego 
           Straż Honorowa NSPJ

1600 – od p. Anny Wałęsa do p. Anny Pieniążek

1700 – od p. Katarzyny Cieślak do p. Stanisława Chruszczyk

1800 – od p. Stanisławy Piestrak do p. Zbigniewa Koby

1900 – Liturgia Wielkiej Soboty

 

Poświęcenie pokarmów

godz. 900 Górny Koniec

godz. 1000 w kościele

godz. 1030 Hadle Kańczuckie

godz. 1100 w kościele

 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWASTANIA

600 – Rezurekcja

1100 – Suma

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

800 – Prymaria

1100 – Suma

 

PROWADZENIE

MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ

pół godziny przed Sumą w intencji

„Zmarłych Księży Proboszczów, Księży Rodaków oraz zmarłych Parafian”

Różaniec prowadzi osoba, która należy do wyznaczonej w danym dniu Róży.

25.03

Róża p. Anny Szpindor

01.04

Róża p. Haliny Pelc

02.04

Straż Honorowa NSPJ

08.04

                   Róża Chrystusa Króla

15.04

Róża p. Krystyny Kierepka

22.04

Róża p. Bogumiły Stochla

29.04

Roża Św. Jana Pawła II

03.05

Róża p. Anny Kowal

06.05

Straż Honorowa NSPJ

13.05

Róża p. Anny Szpindor

20.05

Róża p. Haliny Pelc

27.05

Róża Chrystusa Króla

03.06

Straż Honorowa NSPJ

10.06

Róża p. Krystyny Kierepka

 

 

Klucze do bramy i kaplicy cmentarnej znajdują się u Pana Sołtysa Hadel Szklarskich.

Normy i wskazania liturgiczne
dotyczące muzyki, dekoracji i fotografowania

http://przemyska.pl/2016/11/25/normy-i-wskazania-liturgiczne-dotyczace-muzyki-dekoracji-i-fotografowania/

Liturgia sprawowana w Kościele jest podarowana przez Chrystusa i polecona Kościołowi. Zachowanie ustalonych przepisów stanowi o autentyczności liturgii i o jej egzystencji, w związku z czym zachodzi konieczność ujednolicenia wymogów związanych z celebracjami liturgicznymi.
Głównym celem przypomnienia poniższych norm i wskazań (wybranych i opracowanych na podstawie obowiązujących dokumentów) jest zagwarantowanie sacrum liturgii przez usunięcie z naszych kościołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających świadome, pełne, aktywne i owocne uczestnictwo w liturgii.
ks. Łukasz Jastrzębski
Ceremoniarz Archidiecezji Przemyskiej

Prośby i podziękowania

Zapraszamy